Nalazite se u > Informacije i dokumenti
Zakon(i) i pravni akti vrtića Zakon(i) i pravni akti vrtića

 
Interni i eksterni Zakoni i akti koji uređuju predškolsku djelatnost: 

 
 I.
 
 

 
 
 
 
 
 

 II.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podzakonski akti:
 
 
 Svi ostali propisi koji nisu gore navedeni a vezani uz predškolski odgoj mogu se pronaći na web stranici Propisi.hr http://www.propisi.hr/
 
1. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02)
2. Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (Narodne novine - Međunarodni ugovori 2/97)
3. Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (Narodne novine 73/97)
4. Nacionalni okvirni kurikulum (MZOŠ, srpanj 2010.)
5. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
6. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine 133/97)
7. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97)
8. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 133/97)
9. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 134/97)
10. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine 114/02)
11. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine 46/04)
12. Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/00)
13. Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)
14. Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja  i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)


 

Medijska pismenost O medijima u slikovnicama i priručnicima, ideje i savjeti ...
Uz Dan očeva Nezamjenjivi ste ...