Nalazite se u > Informacije i dokumenti
Informacije o upisima u vrtić Informacije o upisima u vrtić


PRIJAVE ZA UPIS DJECE

u Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA

 

za 2024./2025.pedagošku godinu

od 6.05. – 10.05.2024.

 

 

 

 

I.          Podnošenje Zahtjeva za upis

 

Sjedište prijava za upis djeteta u cjelodnevni program Dječjeg vrtića Zvjezdica mira, nalazi se u Rijeci, Dr. Frana Kresnika 8. Poziv na prijave za upis djeteta u vrtić objavljujemo na mrežnim stranicama Vrtića, www.zvjezdica-mira.hr i na oglasnoj ploči Vrtića.

Roditelji putem pošte ili osobno na adresu: Dječji vrtić Zvjezdica mira, 51 000 RIJEKA, dr. Frana Kresnika 8 dostavljaju Dječjem vrtiću ispunjen Zahtjev za upis, uz tražene dokumente i Upitnik za roditelje.

Prijave za upis djece podnosit će se u razdoblju od 6.05. – 10. 05. 2024. do 16 sati.

Termin inicijalnog razgovora s roditeljem i djetetom dogovorit će se putem elektronske pošte.

 

II.       Dokumentacija

 

Roditelji dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

o   Izvadak iz matice rođenih

o   Preslike osobnih iskaznica roditelja

o   Dokaz o zaposlenju roditelja / elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 15 dana)

o   Liječnička potvrda o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (ne stariju od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva)

o   Preslika kartona cijepljenja

o   Za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: mišljenje stručnog povjerenstva, medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka

 

Za djecu s prebivalištem izvan Rijeke: roditelji trebaju potvrditi suglasnost lokalne samouprave o sufinanciranju.

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN. broj 105/02, 55/06, 121/07), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon pregleda, roditelj je obvezan dostaviti Vrtiću, najkasnije prilikom potpisivanja Ugovora. Ukoliko roditelj ne dostavi potvrdu, neće se potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u DV Zvjezdica mira.

 

III.    Rezultati

 

U Dječji vrtić upisuju se nova djeca koja do 31.08.2024. navršavaju tri godine života do polaska u osnovnu školu. Uključuju se u skupine koje imaju slobodna mjesta. Program se ostvaruje u tri odgojne mješovite skupine čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.

Djeca se upisuju u cjelodnevni redovni program koji je obogaćen vjerskim i Montessori programom.

Ukoliko se sva prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjete ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvaruje se sukladnu Odluci Osnivača o načinu ostvarivanja prednosti upisa.

Odluku o rezultatima upisa donosi Povjerenstvo za upis djece a objavit će se samo na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 14. lipnja 2024.

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prioriteta, te se tijekom godine mogu upisati u Dječji vrtić ukoliko se oslobodi mjesto.

 


OBRASCI:

 

Zahtjev za upis

 

Upitnik


 

Medijska pismenost O medijima u slikovnicama i priručnicima, ideje i savjeti ...
Uz Dan očeva Nezamjenjivi ste ...