Nalazite se u > Informacije i dokumenti
Opće informacije Opće informacije

OPĆI PODACI
 
Predškolska ustanova:
 
Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA
Dr. Frana Kresnika 8
51000 RIJEKA
 
OIB: 09340020668
MB: 1389289
IBAN: HR3623400091117016564 (PBZ)
 
Telefon: 051 676 281
www.zvjezdica-mira.hr
e-pošta: zvjezdicamirarijeka@gmail.com (službeno)
računovodstvo: zvjezdica.mira1@gmail.com
 
Prijam stranaka: prema telefonskom dogovoru s ravnateljicom
Radno vrijeme Vrtića: 6,30-16,30
 

Cjelodnevnim 10-satnim programom obuhvaćene su tri odgojne skupine djece, mješovite po dobi, od 3- 6 godina. Djeca u mješovitim skupinama najbolje uče kombinirano – od druge djece i odraslih osoba, a najuspješniji su kad sami stvaraju svoje konkretno iskustvo koristeći bogatstvo materijala i poticaja. Vidljivi su različiti pozitivni efekti boravka djece u mješovitim skupinama, posebno u znanju i savladavanju društvenih vještina. 
 

Kontakt Službenika za informiranje i za zaštitu osobnih podataka: Davida Kragić
Tel. 051 676281
e-pošta: zvjezdicamirarijeka@gmail.com
 

Osnivač i vlasnik:

Družba sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, Riječke provincije Majke Dobrog savjeta
Dr. Frana Kresnika 15
51000 RIJEKA
MB:00163783
Telefon: 051 678 876    /     051 675 800
e-pošta: smilosrdnice.rijeka@gmail.com
 
 
Upravno vijeće Vrtića:
 
Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.
Upravno vijeće: odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića, predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića, predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića, odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno Zakonu, obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvjezdica mira ima pet članova, a čine ga:
  • tri člana iz reda osnivača (Terezija Sinčić, Anđa Samardžić, Ana Vugdelija)
  • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga: (Ana Bukša) mail: anapehar2@gmail.com
  • jedan član iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove (Gordana Zečević)
Predsjednica Upravnog vijeća je Gordana Zečević., mob. 098 9701839 
 
 

RavnateljicaDavida Kragić, odgojitelj predškolske djece (službenik za informiranje i službenik za zaštitu podataka)
 
Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj ustanove. 
Ravnatelj predlaže godišnji plan i program rada ustanove, brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća te obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.
 
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća. Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
 
Kontakt:  
e-pošta: zvjezdicamirarijeka@gmail.com
službeni telefonski broj: 051 676 281
mob. 091 2533586
 
 
Odgojitelji predškolske djece:
 
Svaka od tri odgojne mješovite skupine ima dva odgojitelja djece predškolske dobi.
U svom odgojno obrazovnom radu međusobno se vremenski poklapaju 3,5 - 4 sata što kvalitetno utječe na odgojno obrazovni proces rada u skupini.
 
Odgojitelji su stručne osobe koje su završile preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja. Pojedine imaju i certifikate odgojitelja Montessori programa, kao i potvrdu odgojitelja u vjeri po načelima rada Marie Montessori, Kateheza Dobrog Pastira. 
Odgojitelji se permanentno educiraju i usavršuju u svom zvanju.
 
Skupina Leptiri: Gordana Zečević i Ivona Ivanović
Skupina Anđeli: Vedrana Muškinja Babić i Ivana Grgić
Skupina Zvjezdice: Davida Kragić i Deana Krizmanić
 

Stručni suradnici: (kontakt)
 
Psihologinja i voditeljica mjesečnih radionica za roditelje - Ivana Sošić Antunović
    091 598 22 22

Medicinska sestra: (kontakt)
Ivana Lukić, mail: ivana28zvjezdica@gmail.com
 
Računovodstvo vrtića: (kontakt)
mail: zvjezdica.mira1@gmail.com
mob. 098 1865744 Dalida Mladenić


 
IZBORNE AKTIVNOSTI:

- rano učenje engleskog jezika - provodi se u vrtiću, u suradnji s LINGUAE d.o.o.
- plesna radionica - ostvaruje se u suradnji s Plesnom skupinom PORTO-RI. Ove pedagoške godine se neće održati.

 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 
 
 
 

 
 
 
Obrasci: 
 
Godišnja izvješća:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 

 

 
 
Medijska pismenost O medijima u slikovnicama i priručnicima, ideje i savjeti ...
Uz Dan očeva Nezamjenjivi ste ...