Nalazite se u > Informacije i dokumenti
Opće informacije Opće informacije

OPĆI PODACI
 
Predškolska ustanova:
 
Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA
Dr. Frana Kresnika 8
51000 RIJEKA
 
OIB: 09340020668
MB: 1389289
IBAN: HR3623400091117016564 (PBZ)
 
Telefon: 051 676 281
www.zvjezdica-mira.hr
e-pošta: zvjezdicamirarijeka@gmail.com (službeno)
računovodstvo: zvjezdica.mira1@gmail.com
 
Prijam stranaka: prema telefonskom dogovoru s ravnateljicom
Radno vrijeme Vrtića: 6,30-16,30
 

Cjelodnevnim 10-satnim programom obuhvaćene su tri odgojne skupine djece, mješovite po dobi, od 3- 6 godina. Djeca u mješovitim skupinama najbolje uče kombinirano – od druge djece i odraslih osoba, a najuspješniji su kad sami stvaraju svoje konkretno iskustvo koristeći bogatstvo materijala i poticaja. Vidljivi su različiti pozitivni efekti boravka djece u mješovitim skupinama, posebno u znanju i savladavanju društvenih vještina. 
 

Kontakt Službenika za informiranje i za zaštitu osobnih podataka
Tel. 051 676281
e-pošta: zvjezdicamirarijeka@gmail.com
 

Ekonomska cijena vrtića: Odluka Upravnog vijeća
 

Osnivač i vlasnik:

Družba sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, Riječke provincije Majke Dobrog savjeta
Dr. Frana Kresnika 15
51000 RIJEKA
MB:00163783
Telefon: 051 678 876    /     051 675 800
e-pošta: smilosrdnice.rijeka@gmail.com

RavnateljicaMarija Prodan, odgojitelj predškolske djece i diplomirani pedagog (službenik za informiranje i službenik za zaštitu podataka)
 
Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj ustanove. 
Ravnatelj predlaže godišnji plan i program rada ustanove, brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća te obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.
 
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća. Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
 
Kontakt:  
e-pošta: zvjezdicamirarijeka@gmail.com
službeni telefonski broj: 051 676 281
mob. 091 5733675
 
Odgojitelji predškolske djece:
 
Svaka od tri odgojne mješovite skupine ima dva odgojitelja djece predškolske dobi.
U svom odgojno obrazovnom radu međusobno se vremenski poklapaju 3,5 - 4 sata što kvalitetno utječe na odgojno obrazovni proces rada u skupini.
 
Odgojitelji su stručne osobe koje su završile preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja. Neke imaju i certifikate odgojitelja Montessori programa, kao i potvrdu odgojitelja u vjeri po načelima rada Marie Montessori, Kateheza Dobrog Pastira. 
Odgojitelji se permanentno educiraju i usavršuju u svom zvanju.
 
Stručni suradnici: (kontakt)
 
1. Psihologinja i voditeljica mjesečnih radionica za roditelje - Ivana S. A. 091 598 22 22
2. Pedagog - Matija Vurušić 098 178 72 35
 
Medicinska sestra: (kontakt)

Ivana Lukić, mail: ivana28zvjezdica@gmail.com
 
Računovodstvo vrtića: (kontakt)

mail: zvjezdica.mira1@gmail.com
mob. 098 1865744 Dalida Mladenić

Upravno vijeće Vrtića:
 
Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.
Upravno vijeće: odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića, predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića, predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića, odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno Zakonu, obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvjezdica mira ima pet članova, a čine ga:
  • tri člana iz reda osnivača
  • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga: kontakt, mail: belavic.ri@gmail.com
  • jedan član iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove 
Predsjednica Upravnog vijeća je Gordana Zečević., mob. 098 9701839

 
IZBORNE AKTIVNOSTI:

- rano učenje engleskog jezika - provodi se u vrtiću, u suradnji s LINGUAE d.o.o.
- plesna radionica - ostvaruje se u suradnji s Plesnom skupinom PORTO-RI. Ove pedagoške godine se neće održati.

 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kateheze za obitelji Važnost obitelji ...
Uz Dan očeva Nezamjenjivi ste ...
Za tate, mame, djecu... Birajmo što ćemo gledati ...