Nalazite se u > O nama
Hvalospjev ljubavi odgojitelja / učitelja Hvalospjev ljubavi odgojitelja / učitelja

Prema Pavlovom hvalospjevu - Kad bih imao (klikni)

 

 

Odgojitelj predškolske djece / Odgojiteljica predškolske djece - Općenito:

 

Odgojitelj predškolske djece radi u dječjim vrtićima obavljajući poslove njege i skrbi, odgoja, obrazovanja te socijalne i zdravstvene zaštite djece od prve godine života do polaska u osnovnu školu. Za obavljanje poslova odgojitelja predškolske djece potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja. U Republici Hrvatskoj se predškolski odgoj može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar, a nakon završenog dodiplomskog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

 

Odgojni rad u vrtićima odvija se prema pripremljenim Programima, odobrenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U odgojnim aktivnostima odgajatelj mora uzimati u obzir djetetove sposobnosti, njegove osobine, potrebe i sklonosti. Stoga, u skladu s razvojnim mogućnostima određene dobne skupine djece, odgajatelji obavljaju odgovarajuće aktivnosti koje kreću od učenja djece za samostalno obavljanje osnovnih životnih aktivnosti, kao što su održavanje osobne higijene, oblačenje, obuvanje, upotrebe pribora za jelo i sl. Nadalje, s ciljem razvoja tjelesnih sposobnosti i općenito zdravog odrastanja djece, odgajatelji organiziraju i provode različite tjelesne vježbe i igre. Razvoj djece u spoznajnom, kreativnom, emocionalnom, duhovnom, socijalnom i tjelesnom razvoju potiče se kroz različite receptivne i kreativne radionice, aktivnosti upoznavanja okoliša i njegove važnosti za čovjeka, različite aktivnosti socijalnog karaktera u kojima se djeca, osim razvoja vlastitog identiteta, razvijaju i kao socijalna bića. U svim aktivnostima odgajatelj je odgovoran za sigurnost djece.

 

Obzirom na izrazito veliku odgovornost i kompleksnost uloge odgojitelja u životu svakog pojedinog djeteta, nužna je međusobna podrška svih zaposlenika u vrtiću. Ipak, najvažnija je aktivna suradnja i uspješna komunikacija odgajatelja s roditeljima djece. Odgajatelj vodi roditeljske sastanke i individualne razgovore s roditeljima, no najvažniji je svakodnevni kontakt s roditeljima, tijekom kojeg odgajatelji ukratko izvještavaju roditelje o djetetu i dogovaraju se u slučajevima kada je potrebno na vrijeme i dogovorno reagirati na određene situacije.

 

 

Odgojitelji predškolske djece na temelju godišnjeg programa i plana rada vrtića, razrađuju programe i planove te svakodnevno vode potrebnu pedagošku dokumentaciju o grupi u cjelini, ali i individualno o svakom djetetu. Na temelju provedenih aktivnosti, izrađuju izvješća, dokumentiraju proces rada i predlažu nove metode i pristupe rada s predškolskom djecom te surađuju s njihovim roditeljima.

 

Odgojitelj predškolske djece je osoba od velike važnosti u razvoju osobnosti djeteta, stoga mora imati dobro stručno i opće obrazovanje, odgovarajuće sposobnosti i osobnost.  

 

Svakako najvažnije obilježje je motivacija i ljubav za rad s djecom. Odgojitelj također mora biti vrlo stabilna i zrela osoba koja će se u svakom trenutku moći nositi sa skupinom djece i njihovim specifičnim individualnim potrebama. Također, odgojitelj mora biti u stanju pratiti ponašanje i opći zdravstveni status svakog djeteta u grupi, identificirati probleme te, u suradnji s roditeljima i stručnim suradnicima, pronaći odgovarajuća rješenja. To zahtijeva specifična znanja iz područja medicine, razvojne psihologije...

 

Nadalje, odgojitelj mora biti altruistična, visoko etična osoba, vrlo pozitivna i optimistična, ali nadasve realna jer djeci u ovoj dobi najčešće služi kao model koji oponašaju, pritom usvajajući određene oblike ponašanja i preuzimajući sustav vrijednosti osobe za koju su se emotivno vezali. Također je vrlo značajan općenito dobar zdravstveni status, ugodan i uredan vanjski izgled te jasan i razgovijetan govor. Budući da odgojitelj mora udovoljiti djetetovim potrebama koje su karakteristične za tu dob, a to su prije svih potreba za ljubavlju i sigurnošću te potreba za igranjem i zabavom, odgojitelj mora biti izrazito topla, smirena, ali vrlo kreativna i dinamična osoba. Vrlo je poželjno da ima razvijen smisao za glazbeno-scensko-likovno izražavanje.

 

Odgojiteljev radni prostor je najčešće soba dnevnog boravka u kojoj boravi zajedno sa svojom skupinom djece. Pored prostorija unutar vrtića koje su namijenjene djeci, tu je i prostor izvan vrtića koji je uređen za igru djece, ali i provođenje različitih obrazovnih sadržaja... Zatim tu su odlasci izvan prostora vrtića, u šetnje, u posjete, razne manifestacije...

 

Najčešći broj djece s kojima radi odgojitelj je utvrđen Državnim pedagoškim standardom. Od ukupno 40 radnih sati tjedno, odgojitelji rade 27,5 sati neposredno s djecom, a ostatak vremena im je potreban za pripremu, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnju sa suradnicima u vrtiću, roditeljima te za stručno usavršavanje i ostale aktivnosti koje su sastavni dio njihova profesionalnog razvoja. Posao odgojitelja je vrlo dinamičan, a obavlja se u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima. 

 

Odgojitelj preuzima cjelovitu brigu o djetetu za vrijeme njegova boravka u dječjem vrtiću, a to podrazumijeva kontinuiranu usmjerenost na pojedino dijete i na skupinu u cjelini, dinamičnost provođenja različitih aktivnosti, komunikaciju na individualnoj i grupnoj razini i sl.

 

 
 
 

Čl. 26 (2) Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja:
Odgojitelj je stručno osposobljena osoba koja provodi odgojno-obrazovni program rada s djecom predškolske dobi i stručno promišlja odgojno. obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini. On pravodobno planira, programira i vrjednuje odgojno obrazovni rad u dogovorenim razdobljima. Prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti. Radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima. Vodi dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u organizaciji i unaprjeđenju odgojno obrazovnog procesa. Surađuje s roditeljima, stručnjacima i timom u dječjem vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi u lokalnoj zajednici. Odgovoran je za provedbu programa rada s djecom kao i za opremu i didaktička sredstva kojima se koristi u radu.

 
 
 
 
Medijska pismenost O medijima u slikovnicama i priručnicima, ideje i savjeti ...
Uz Dan očeva Nezamjenjivi ste ...