Nalazite se u > Kutak za roditelje
Dječja likovnost u vrtiću Dječja likovnost u vrtiću

Od samog dolaska u vrtić djetetu se nude razne aktivnosti. U sobi dnevnog boravka neizostavna je aktivnost u 'centru za likovno izražavanje', gdje je djetetu ponuđen materijal kojeg može koristiti kad za to ima potrebu ili želju. Likovni je izraz mnogo puta prisutan kao završni dio određenih aktivnosti. Projekti koji se organiziraju s polazišta dječjeg interesa puni su likovnih radova kojima se djeca jednostavno mogu izraziti, iznijeti svoje mišljenje ili voditi svoje istraživanje. Osim aktivnosti koje su organizirane, djeci treba pružiti priliku da se samostalno izražavaju jer oni tu želju često i pokazuju.
 
Jedan je od razloga za tu potrebu upravo činjenica da dijete nema sposobnost verbaliziranja svojeg unutrašnjeg stanja pa se putem likovnosti može jednostavno izraziti. To je jedan od načina na koji mi odrasli možemo upoznati dijete. Emocije koje djeca proživljavaju mogu prenijeti u stvaralački proces. Djeca u sebi imaju slobodu izraza, nemaju definirane stavove i po prirodi su veliki istraživači pa to sve pridonosi njihovoj velikoj svježini i slobodi izraza u likovnim radovima koju neprestano treba poticati jer time grade sebe i razvijaju se. Picasso je jednom izjavio: "Trebalo mi je četiri godina da slikam poput Raphaela, a cijeli život da slikam kao dijete."
Medijska pismenost O medijima u slikovnicama i priručnicima, ideje i savjeti ...
Uz Dan očeva Nezamjenjivi ste ...