Nalazite se u > Kutak za roditelje
Upisi djece u Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA - Upisi djece u Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA -

Upravno vijeće DV Zvjezdica mira donijelo je odluku o planu upisa nove djece u dječji vrtić:

Prijave za upis traju od 01.06. do 05.06.2020. - INICIJALNI RAZGOVORI

 
 

I. Podnošenje Zahtjeva za upis
Sjedište za prijave na upis djeteta u cjelodnevni program Dječjeg vrtića Zvjezdica mira, nalazi se u Rijeci, Dr. Frana Kresnika 8.
Objavu upisa djeteta u vrtić s potrebnim obrascima objavljujemo na mrežnim stranicama Vrtića, www.zvjezdica-mira.hr i na oglasnoj ploči Vrtića.

Roditelji mogu putem elektronske pošte dostavljati Dječjem vrtiću ispunjen Zahtjev za upis i Upitnik za roditelje do 27.05.2020., na e-mail: zvjezdicamirarijeka@gmail.com ili putem pošte na gornju adresu ili osobno predati (telefonom dogovoriti vrijeme). 

Termin dolaska roditelja s djetetom na inicijalni razgovor dogovaramo elektronskom poštom.

II. Dokumentacija uz Zahtjev za upis i Upitnik za roditelje
Roditelji na inicijalni razgovor donose dokumentaciju:
  1. Izvadak iz matice rođenih
  2. Dokaz o zaposlenju roditelja / elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
  3. Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić
  4. Ispunjen obrazac stomatološkog pregleda zubi (niže ga preuzmite)
  5. Liječnička potvrda za djecu s teškoćama u razvoju, nalaz i mišljenje stručnjaka, rješenje Centra za socijalnu skrb
  6. Za djecu s prebivalištem izvan Rijeke: suglasnost lokalne samouprave o sufinanciranju
 
Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN. broj 105/02, 55/06, 121/07), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon pregleda, roditelj je obvezan dostaviti Vrtiću, najkasnije prilikom potpisivanja Ugovora. Ukoliko roditelj ne dostavi potvrdu, neće se potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u DV Zvjezdica mira.

III. Rezultati
U Dječji vrtić upisuju se nova djeca koja do 31.08.2020. navršavaju 3 godine života do polaska u osnovnu školu. Uključuju se u skupine koje imaju slobodna mjesta. Program se ostvaruje u tri odgojne mješovite skupine čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.
Djeca se upisuju u cjelodnevni redovni program koji je obogaćen vjerskim i Montessori programom.

Ukoliko se sva prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjete ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvaruje se sukladnu Odluci Upravnog vijeća o načinu ostvarivanja prednosti upisa.
Odluku o rezultatima upisa donosi Povjerenstvo za upis djece a objavit će se samo na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 12. lipnja 2020.

Djeca su upisana u Dječji vrtić temeljem Ugovora koji roditelj sklapa s Dječjim vrtićem najkasnije do 31. kolovoza 2020. Novoupisana djeca započinju ostvarivati program od 1.rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno Ugovorom.
Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prioriteta, te se tijekom godine mogu upisati u Dječji vrtić ukoliko se oslobodi mjesto.
 
Preuzimanje Obrazaca:

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ  pdf     
 
UPITNIK ZA RODITELJE pdf 
 
DENTALNI STATUS ZUBI pdf
 


Obavijest o epidemiološkim mjerama od 24.08.2020. NOVE Upute HZJZ u suradnji MZO ...
Roditeljski sastanak U kolovozu 2020. ...
OBAVIJEST RODITELJIMA Upute i organizacija rada od 25.svibnja 2020. ...
Za tate, mame, djecu... Birajmo što ćemo gledati ...