Nalazite se u > Informacije i dokumenti
Informacije o upisima u vrtić Informacije o upisima u vrtić

PRIJAVE ZA UPIS DJECE

u Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA 

 

za 2021./2022.pedagošku godinu

 

 

 

Upravno vijeće DV Zvjezdica mira donijelo je odluku o planu upisa nove djece u vrtić:


Prijave za upis traju 


od 01.06. do 07.06.2021. - INICIJALNI RAZGOVORI

 

 

 

I. Podnošenje Zahtjeva za upis


Sjedište za prijave na upis djeteta u cjelodnevni program Dječjeg vrtića Zvjezdica mira, nalazi se u Rijeci, Dr. Frana Kresnika 8. Objavu upisa djeteta u vrtić s potrebnim obrascima objavljujemo na mrežnim stranicama Vrtića, www.zvjezdica-mira.hr i na oglasnoj ploči Vrtića.


Roditelji putem pošte na adresu: Dječji vrtić Zvjezdica mira, 51 000 RIJEKA, dr. Frana Kresnika 8 dostavljaju Dječjem vrtiću ispunjen Zahtjev za upis i Upitnik za roditelje i tražene dokumente. Rok dostave je 15.05.2021.


Termin dolaska roditelja s djetetom na inicijalni razgovor dogovaramo putem elektronske pošte ili telefonom.


II. Dokumentacija 


Roditelji dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  • Izvadak iz matice rođenih: preslika
  • Dokaz o zaposlenju roditelja / elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
  • Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (ne starija od 30 dana)
  • Ispunjen obrazac stomatološkog pregleda zubi 
  • Liječnička potvrda za djecu s teškoćama u razvoju, nalaz i mišljenje stručnjaka, rješenje Centra za socijalnu skrb

Za djecu s prebivalištem izvan Rijeke: roditelji trebaju potvrditi suglasnost lokalne samouprave o sufinanciranju.


Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN. broj 105/02, 55/06, 121/07), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.


Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon pregleda, roditelj je obvezan dostaviti Vrtiću, najkasnije prilikom potpisivanja Ugovora. Ukoliko roditelj ne dostavi potvrdu, neće se potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u DV Zvjezdica mira.


III. Rezultati


U Dječji vrtić upisuju se nova djeca koja do 31.08.2021. navršavaju 3 godine života do polaska u osnovnu školu. Uključuju se u skupine koje imaju slobodna mjesta.

 

Program se ostvaruje u tri odgojne mješovite skupine čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.

Djeca se upisuju u cjelodnevni redovni program koji je obogaćen vjerskim i Montessori programom.


Ukoliko se sva prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjete ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvaruje se sukladnu Odluci Upravnog vijeća o načinu ostvarivanja prednosti upisa.

Odluku o rezultatima upisa donosi Povjerenstvo za upis djece a objavit će se samo na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 11. lipnja 2021.

 

Djeca su upisana u Dječji vrtić temeljem Ugovora koji roditelj sklapa s Dječjim vrtićem najkasnije do 31. kolovoza 2021. Novoupisana djeca započinju ostvarivati program od 1.rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno Ugovorom.


Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prioriteta, te se tijekom godine mogu upisati u Dječji vrtić ukoliko se oslobodi mjesto.Ovdje preuzmite:

 

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ

 

UPITNIK ZA RODITELJE 

 

DENTALNI PREGLED - obrazac za stomatologa


 

Za tate, mame, djecu... Birajmo što ćemo gledati ...
Reci NE Halloweenu Slaviti Halloween znači odavati počast Zlu...nije to bezazlena igra ...
Što je dobro poznavati? Koja su prava djeteta? Osnovne informacije - Konvencija o pravima djece i bilteni NZZJZ ...