Nalazite se u > Informacije i dokumenti
Informacije o upisima u dječji vrtić Informacije o upisima u dječji vrtić

 
 
 
 
 
PRIJAVE ZA UPIS DJECE u Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA 
za 2022./2023.pedagošku godinu
 
 
Upravno vijeće DV Zvjezdica mira donijelo je odluku o planu upisa nove djece u vrtić
 
Prijave za upis uz INICIJALNE RAZGOVORE traju od 01.06. do 06.06.2022. 

I. Podnošenje Zahtjeva za upis

Sjedište za prijave na upis djeteta u cjelodnevni program Dječjeg vrtića Zvjezdica mira, nalazi se u Rijeci, Dr. Frana Kresnika 8. Objavu upisa djeteta u vrtić s potrebnim obrascima objavljujemo na mrežnim stranicama Vrtića, www.zvjezdica-mira.hr i na oglasnoj ploči Vrtića.
Roditelji putem pošte ili osobno na adresu: Dječji vrtić Zvjezdica mira, 51 000 RIJEKA, dr. Frana Kresnika 8 dostavljaju Dječjem vrtiću ispunjen Zahtjev za upis i Upitnik za roditelje i tražene dokumente. Rok dostave je 15.05.2022. Obrasci se preuzimaju ovdje, niže. 
Termin dolaska roditelja s djetetom na inicijalni razgovor dogovara se putem elektronske pošte ili telefonom.

II. Dokumentacija 

Roditelji uz Zahtjev i Upitnik za upis, dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

o Izvadak iz matice rođenih: preslika
o Dokaz o zaposlenju roditelja / elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
o Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (ne starija od 30 dana)
o Karton imunizacije (preslika)
o Ispunjen obrazac stomatološkog pregleda zubi
o Liječnička potvrda za djecu s teškoćama u razvoju, nalaz i mišljenje stručnjaka, rješenje Centra za socijalnu skrb

Za djecu s prebivalištem izvan Rijeke: roditelji trebaju potvrditi suglasnost lokalne samouprave o sufinanciranju.
 
Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN. broj 105/02, 55/06, 121/07), upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.
Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon pregleda, roditelj je obvezan dostaviti Vrtiću, najkasnije prilikom potpisivanja Ugovora. Ukoliko roditelj ne dostavi potvrdu, neće se potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u DV Zvjezdica mira.

III. Rezultati

U Dječji vrtić upisuju se nova djeca koja do 31.08.2022. navršavaju 3 godine života do polaska u osnovnu školu. Uključuju se u skupine koje imaju slobodna mjesta. Program se ostvaruje u tri odgojne mješovite skupine čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.
Djeca se upisuju u cjelodnevni redovni program koji je obogaćen vjerskim i Montessori programom.
Ukoliko se sva prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjete ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvaruje se sukladnu Odluci Upravnog vijeća o načinu ostvarivanja prednosti upisa. Odluku o rezultatima upisa donosi Povjerenstvo za upis djece a objavit će se samo na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 10. lipnja 2022.
 
Djeca su upisana u Dječji vrtić temeljem Ugovora koji roditelj sklapa s Dječjim vrtićem najkasnije do 31. kolovoza 2021. Novoupisana djeca započinju ostvarivati program od 1.rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno Ugovorom.
Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prioriteta, te se tijekom godine mogu upisati u Dječji vrtić ukoliko se oslobodi mjesto.
 
 
OBRASCI:
 
 
 
 
 

 
ODLUKA:
 
 
 
 

POSTUPAK ISPISA DJETETA IZ VRTIĆA 

Poštovani roditelji, Vaše je pravo mogućnost ispisa djeteta iz vrtića kada Vi to zaželite popunjavanjem obrasca Zahtjeva za ispis.

Obrazac Zahtjeva za ispis možete podići i osobno u vrtića ili preuzeti s naše web stranice
Roditelj-staratelj o svojoj namjeri ispisa djeteta iz vrtića obavezan je obavijestiti odgojiteljice (i ravnateljicu) najkasnije 15 dana prije dana ispisivanja te priložiti popunjeni obrazac Zahtjeva za ispis.
Ukoliko postoje nepodmirene obveze Vrtić nije u mogućnosti raskinuti Ugovor i izdati Rješenje ispisa, te će se smatrati da dijete nije ispisano.
 
 


Kateheze za obitelji Važnost obitelji ...
Uz Dan očeva Nezamjenjivi ste ...
Za tate, mame, djecu... Birajmo što ćemo gledati ...