Nalazite se u > Programi
Montessori program Montessori program


Montessori program se provodi u našem vrtiću od 2003. godine. Cilj Montessori programa je omogućiti djetetu da razvije sve svoje sposobnosti i ostvari cjelovitu, potpunu, slobodnu, neovisnu i odgovornu osobnost. 
Montessori materijal djetetu omogućuje da stekne znanja i vještine potrebne u svakodnevnom životu, u smislu brige za sebe, brige za druge, brige za okoliš, vještine klasificiranja i sortiranja različitih osjetnih modalitieta, vještine govorenja i pisanja i čitanja, vještinu brojanja i računanja, likovnog, glazbenog i ritmičkog izražavanja te spoznaje o ukupnom svijetu i kulturi. Maria Montessori naglašava učenje putem svih pet osjetila, ne samo slušanjem, gledanjem ili čitanjem. Djeca uče na svoj način, u skladu sa svojim potrebama, izabirući ponuđene aktivnosti. Učenje je uzbudljiv proces otkrivanja, koji vodi koncentraciji, motivaciji, samodisciplini i želji za učenjem. 
Montessori pribor ima vrlo važnu ulogu u ovoj metodi i podijeljen je u pet područja rada: 

  • pribori za vježbe praktičnog života 
  • pribori za razvoj osjetilnih sposobnosti
  • pribori za razvijanje matematičkog uma 
  • pribori za razvoj govora, čitanja i pisanja  
  • kozmički odgoj

Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti. Nakon pojedinačnog upoznavanja sa primjerenim priborom, djeca rade samostalno, a odgojitelji pomažu samo na djetetov zahtjev.
Maria Montessori je zahtijevala da se kod djeteta gradi i harmoničan odnos prema svijetu, te da upoznaje prirodu i kulturu kroz šetnje, izlete, posjete muzejima, obilaske spomenika i povijesnih gradova.