Nalazite se u > Gdje smo
Gdje smo Gdje smo

Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA
Dr. Frana Kresnika 8
51 000 RIJEKA


MB: 1389289   OIB:09340020668

E-mail: zvjezdicamirarijeka@gmail.com
Tel/ fax: 051 676 281
Službenik za informiranje i zaštitu podataka: Marija (s. Gracijana) Prodan