Nalazite se u > Programi
Programi Programi

Naš vrtić provodi redovni deset satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi  koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama. Ciljevi i zadaće redovnog programa usmjereni su na poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.
 
U sklopu redovnog programa, u vrtiću se provodi vjerski program i Montessori program koji svojim specifičnim sadržajima obogaćuju redovni 10 satni program. 


Program i organizacija rada u našem vrtiću temelji se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

  • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu 
  • poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni radnici planiraju svoj rad 
  • učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle i društveno okruženje 
  • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta 
  • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece 
  • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi