Nalazite se u > O nama
Upisi djece u Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA za 2019./2020.godinu Upisi djece u Dječji vrtić ZVJEZDICA MIRA za 2019./2020.godinu


OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA za pedagošku godinu 2019./2020.

Upravno vijeće DV Zvjezdica mira donijelo je odluku plana upisa nove djece u vrtić:

Roditelji sadašnjih polaznika programa vrtića koji nastavljaju korištenje usluga Vrtića, ispunjavaju obrazac za nastavak pohađanja vrtića kojeg preuzimaju u vrtiću. 


I. Podnošenje Zahtjeva za upis

Roditelji prije upisnog roka (tijekom mjeseca svibnja) dostavljaju osobno Dječjem vrtiću Zvjezdica mira, Rijeka, Dr. Frana Kresnika 8 (dalje u tekstu Dječji vrtić) svu potrebnu dokumentaciju. 

Kod dostave dokumenata, s roditeljima će se dogovoriti dan i vrijeme za inicijalni razgovor, koji će se provoditi u upisnom roku od 03.lipnja do 07.lipnja 2019. u sjedištu Dječjeg vrtića.

Upisni postupak uključuje inicijalni razgovor s roditeljima i djetetom.

II. Dokumentacija uz Zahtjev za upis

Ispunjen obrazac Zahtjeva za upis  i Upitnik za upis u Dječji vrtić (isprintajte ga i ispunite)
Preslika izvoda iz matice rođenih
Potvrda o radnom statusu roditelja
Preslika presude o razvodu braka
Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić
Ispunjen obrazac stomatološkog pregleda zubi (preuzeti ovdje)
Liječnička potvrda za djecu s teškoćama u razvoju, nalaz i mišljenje stručnjaka, rješenje Centra za socijalnu skrb
Za djecu s prebivalištem izvan Rijeke: suglasnost lokalne samouprave o sufinanciranju

III. Provođenje upisa i rezultati

Roditelj ili skrbnik djeteta na inicijalni razgovor dolazi s djetetom. 
U Dječji vrtić upisuju se djeca koja do 31.08.2018. godine navršavaju 3 godine života do polaska u osnovnu školu. Uključuju se u skupine koje imaju slobodna mjesta.
Djeca se upisuju u cjelodnevni redovni program koji je obogaćen vjerskim i Montessori programom.

Ukoliko se sva prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjete ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvaruje se sukladnu Odluci Upravnog vijeća o načinu ostvarivanja prednosti.
Odluku o rezultatima upisa donosi Povjerenstvo za upis djece a objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 12. lipnja 2019.
Djeca su upisana u Dječji vrtić temeljem Ugovora koji roditelj sklapa s Dječjim vrtićem najkasnije do 31. kolovoza 2019. Novoupisana djeca započinju ostvarivati program od 1.rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno Ugovorom.

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prioriteta, te se tijekom godine mogu upisati u Dječji vrtić ukoliko se oslobodi mjesto.
Nakon objavljenih rezultata upisa na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, održat će se RODITELJSKI SASTANAK za roditelje novoprimljene djece: u petak 14. lipnja 2019.u 16 sati.

Reci NE Halloweenu Slaviti Halloween znači odavati počast Zlu...nije to bezazlena igra ...
Što je dobro poznavati? Koja su prava djeteta? Osnovne informacije - Konvencija o pravima djece i bilteni NZZJZ ...
Obitelj i rani razvoj Preporučamo koristan vodič ...
Aktivnosti za roditelje U našem vrtiću ...